april, 2021

Inlägg efter månad:

 

Att ta reda på sanningen bakom en löpares skador…

Fin forskning från Göteborgs Universitet avhandlades idag i Jonathan Jungmalms disputation ”Running-related injuries among recreational runners – How many, who and why?”

Han har gjort en fantastiskt arbete tillsammans med medarbetare där man samlat in data prospektivt från löpare 2016-2018. Man har följt deras träning och registrerat eventuella skador.  

224 löpare mellan 18-55 år deltog i studien. Alla deltagare från Göteborgsvarvet.

Löparna undersöktes beträffande rörlighet, flexibilitet, triggerpunkter, löpstil och styrka. De registrerade sedan träning och skador under ett år.

Skadincidensen låg på mellan 36-54% med 27% av skadorna i knät och 25% i hälsena och vadmuskel.

Löpare som haft en tidigare skada, som varit läkt mer än 6 månader var nästan dubbelt så benägna att drabbas av en ny löprelaterad skada jämfört med löpare utan tidigare skada.

Löpare med svaga höftabduktorer (muskler på utsidan av höften) i relation till höftadduktorer (muskler i ljumsken/insida lår) drabbades av fler skador.

Löpare med relativt sen timing av maximal pronation drabbades av fler skador (bromsar inte in fotens pronationsrörelse i tid under landningsfasen).

Man kunde inte se något samband mellan löprelaterade skador och nedsatt ledrörlighet, nedsatt eller överdriven muskelflexibilitet eller smärtsamma triggerpunkter.

Man kunde inte se några orsakssamband mellan förändring i träningsbelastning och skador.

Elitrehab kommenterar

Från kliniken vet vi att det är många faktorer som påverkar om man får en skada eller inte och att faktorerna inte bara påverkar var och en för sig utan också inbördes på varandra. Det är därför en utmaning att komma fram till entydiga slutsatser med forskning som utgår från ett sådant sammanhang. Det lättaste hade varit att välja ut någon enstaka faktor att titta på för att ge en stark konsensus. Men om man skulle göra det och påvisa ett fint resultat av en sådan undersökning skulle det inte ge en rättvisande bild eftersom man plockat ur en enstaka parameter ur sitt sammanhang.

SÅ, grattis Jonathan till ett grundligt och väl genomfört forskningsprojekt med väldigt fina intentioner och resultat. Vi tar till oss dina slutsatser och fortsätter jakten på hemligheten bakom den skadade löparen…

Vad är viktigt för dig när du söker hjälp hos en fysioterapeut/sjukgymnast?

För oss är det viktigt att:

– leverera en hög kompetens och att vara uppdaterade på senaste vetenskap och behandlingsstrategier

– titta på hela kroppen vid undersökning och inte bara den faktiska skadan. En nedsatt funktion på ett ställe kan ge överbelastningsbesvär på ett annat.

– titta på hela livssituationen för att kunna bedöma vad som lett fram till skadan, om det inte är ett olycksfall. Tränar du för ensidigt eller med en felaktig teknik? Har du en arbetsställning som överbelastar eller för mycket stress/för lite återhämtning som gör att kroppen reagerar?

– inte bara ge ut ett träningsprogram för den faktiska skadan utan också ge tips på en anpassad övrig träning så att du i så stor utsträckning som möjligt kan bibehålla kroppens övriga fysiska status med kondition mm

– inte bara ge ut ett träningsprogram och sedan säga “tack och hej” utan följa rehabiliteringen och läkningen av din skada så långt som vi anser det vara möjligt att nå. Vi uppgraderar ditt träningsprogram regelbundet i takt med att du utvecklas och utvärderar aktuellt status med tester för att se hur du ligger till i din rehabiliteringsprocess.

– ha nära dialog med andra inblandade; coacher, tränare, läkare, naprapater mm

– skapa ett positivt klimat för din rehabilitering

______________________________________________________________________________

Hos oss finns 8 fysioterapeuter

Vi har två mottagningar; Fysiken Kaserntorget och Fysiken Gibraltargatan.

Ett besök hos oss kostar 100:- och är frikortsgrundande

Du kan läsa mer om oss på www.elitrehab.com

Ett besök bokar du på vår websida, via telefon 031-106950/30 eller info@elitrehab.com

Vi arbetar just nu med munskydd och visir och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för Covid. Vill du inte besöka oss på plats kan du boka ett videomöte.

Se till att ta hand om din kropp – Varmt välkommen till oss!