Uppvärmning i halvlek

februari 11, 2013

Uppvärmning – viktigt för att öka prestationsförmågan och förebygga skador inom fotbollen

Att hoppa över uppvärmningen och gå direkt på bollen kan vara ödesdigert då det direkt ökar risken att skada sig. Många lag är medvetna om detta och har genomtänkta uppvärmningsprogram som inte bara värmer upp kroppen och förbereder för spel utan också har som syfte att förebygga skador specifikt genom att träna på skonsamma rörelsemönster, bygga excentrisk styrka i baksida lår osv.

Det som nu framkommit är att man kanske också borde ha en lättare uppvärmning under pausen inför andra halvlek. Studier gjorda på fotbollsspelare under match visar att den totala distansen och distansen som sker i hög hastighet de första 15 minuterna av andra halvlek är mindre än den som sker samma tid under första halvlek. Detta tros i huvudsak bero på att kroppstemperaturen är lägre. Med en minskad temperatur i musklerna minskar prestationsförmågan, löphastigheten blir lägre och den fotbollsspecifika uthålligheten sjunker.
En ny studie som presenteras i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports visar att man med en ”åter-uppvärmning” i pausen kan förhindra att prestationsförmågan minskar i andra halvlek. Man såg också att den sänkning av excentrisk styrka i Hamstrings, som sker i samband med en passiv vila i halvlek och som kan associeras till en ökad risk för bristningar i baksida lår, istället bibehålls genom en ny uppvärmning inför andra halvlek.

Rent praktiskt kan det vara svårt att hitta ytor för uppvärmning under halvlek men här får man försöka hitta alternativa lösningar som exempelvis ett enklare cirkelprogram. I den tidigare nämnda studien jämförde man power-plate som alternativ till sedvanliga uppvärmningsövningar vilket sågs bibehålla kapaciteten för sprint och power hos fotbollsspelarna samt den excentriska kraften i baksida lår. Man fick dock inte samma effekt på muskeltemperaturen.

Effects of different half-time strategies on second half soccer-specific speed, power and dynamic strength.
Lovell, Midgley, Barrett, Carter and Small. Scand J Med Sci Sports 2013; Nr 1, Febr.