Fotboll, bananer och pasta – nya forskningsresultat om återhämtning efter match

augusti 7, 2013

 
Direkt efter träning slänger vi på rutin i oss en banan, ett glas mjölk eller en proteindricka. Det har vi lärt oss nu att det är viktigt för att påskynda återhämtningen och uppbyggnaden av kroppen. Så blir vi snabbt pigga i kroppen och redo för ett nytt träningspass. Men, nu kommer en helt ny studie från Danmark som visar att denna typ av åtgärd inte har någon påvisbar effekt…på fotbollsspelare.

 
Från Köpenhamn kommer studien om återhämtning av kroppens glykogenlager (kolhydratlager) i samband med fotboll där man undersökt om återhämtningen efter match kan påskyndas av att vi tillför kroppen en protein- och en kolhydratrik kost..

19 manliga fotbollsspelare delades in i två grupper där en åt vanlig kost och en höll en diet med högt innehåll av kolhydrater och protein 48 timmar efter fotbollsmatch. Sedan undersökte man om kosten påverkade återhämtningen av kroppens glykogenlager i muskeln. Det är väl känt att en kolhydratrik kost efter träning ökar resyntesen av glykogen. Det är också konstaterat att kolhydratinlagringen blir bättre av att man samtidigt som man äter en kolhydratrik kost också tillför bra med protein.

Resultatet av undersökningen visade att både 24 och 48 timmar efter match var resyntesen lika oavsett kost. Detta kan jämföras med andra studier där man sett att man genom att äta en protein- och kolhydratrik kost efter cykel- och löpträning får en ökad resyntes av muskelglykogen jämfört med om man äter en normal diet.
Fortfarande efter 48 timmars vila var glykopgenlagren i typ II fibrerna inte återställda. Det tar med andra ord flera dagar att uppnå samma glykogennivå i muskeln som man har innan match.

Excentrisk träning har setts kunna påverka resyntesen av glykogen negativt framförallt i typ II fibrerna. Detta kunde man inte se något samband med i denna studie.

En muskel med dåligt glykogenlager är en muskel som blir trött fortare, inte svarar lika bra på träning och lättare skadas om den utsätts för hård träning. För att få en kvalitativ träning måste tränaren ta hänysn till detta och anpassa träningen därefter.

Du som spelare skall fortsätta äta bra efter träning. Tills forskningen visat vad som är optimalt för en fotbollsspelare får man istället anpassa träningen och belastningsnivån till rådande omständigheter.

 

Läs hela studien: Effect of whey protein and carbohydrate-enriched diet on glycogen resynthesis during the first 48 h after a soccer game.
Gunnarsson TP, Bendiksen M, Bischoff R, Christenson PM, Lesivig B, Madsen K, Stephens F, Greenhaff P, Krustrup P, Bangsbo J.
Scandiniavian Journal of Medicine and Science in Sports. Nr 4, Augusti 2013.