Sov dig till en bättre teknik!

oktober 2, 2013

Skall du lära dig något nytt under hösten? Kanske har du tänkt gå en crawl-kurs eller jobba på din löpteknik. Då är det viktigt att du får en bra natts sömn efteråt.

Att träna in nya motoriska uppgifter på kvällen, före en god natts sömn, kan underlätta inlärningen av den nya motoriska färdigheten. Det visar de kanadensiska forskarna med sin studie ”Sleep Enhances Learning of a Functional Motor Task in Young Adults”.  De lät 24 försökspersoner träna nya funktionella gånguppgifter. Slumpvis indelade i två grupper fick den ena gruppen träna på morgonen och sedan testas samma kväll medan den andra gruppen tränade på kvällen och testades efterföljande morgon. Bara hos den gruppen som sovit efter träningen kunde man se en prestationsutveckling. Dessa klarade ”banan” på kortare tid och kunde gå ”på en linje” i ett snabbare tempo och med längre steg.

Även om studien är liten och har en begränsning i att det var svårt att kontrollera både kvantitet och kvalitet av sömnen hos försökspersonerna visar den ändå att sömn är en betydande faktor när man skall lära sig nya saker och utveckla sin motoriska förmåga

Sleep enhances learning of a functional motor task in young adults. Al-Sharman A, Siengsukon CF. Phys Ther. 2013 Sep 26.