Effektiva behandlingsmetoder?

november 12, 2013

Elitrehabs sjukgymnaster var på idrottsmedicinsk konferens på GIH i  Stockholm i slutet på oktober och tog del av det senaste inom idrottsforskningen. Bland annat gjordes en genomgång av litteraturen av professor Suzanne Werner kring olika behandlingsmetoder inom sjukgymnastiken – har de effekt eller inte?

 

 

Stötvåg?
Konsensus saknas för effekt av endast behandling med stötvåg. Däremot finns mer evidens för stötvåg i kombination med excentrisk träning vid senbesvär.

Laser?
Här saknas konsensus helt. Fler långtidsuppföljande studier behövs.

Kyla?
Vid akut idrottsskada är kyla effektivt för smärtlindring och ett bra val i kombination med tryck och högläge vid akut omhändertagande.
Nedkylning av musklerna, s.k isbad, är det många idrottare som kör för att påskynda återhämtningen efter hård träning. Detta har dock inte kunnat bevisas ha någon effekt på varken träningsvärk, muskelstyrka eller svullnad i musklerna.

Referenser:
Al-Abbad H, Simon JV. The effectiveness of extracorporeal shock wave therapy on chronic Achilles tendinopath: a systematic review. Foot Ankle Int. 2013;Jan:34(1):33-41

Crystal NJ et al. Effect of cryotherapy on muscle recovery and inflammation following a bout of damaging exercise. Eur J Appl Physiol. 2013;Jul:20.