LÖPARKNÄ

februari 27, 2014

Om man springer med en ökad adduktion i höften dvs. att man tappar in knät mot mitten under belastning visar forskningen idag att detta ökar risken för både löparknä och patellofemoral smärta (knäsmärta).  Genom att träna upp styrkan i höften hos personer med dessa besvär har man sett att man kan minska symtomen.

Men räcker det att bara öka höftstyrkan får att komma åt det som egentligen är orskaken till problemet – ett felaktigt belastningsmönster?

Studier som tittat på vilken effekt styrketräning av höftens muskler har på en ökad adduktion i höften under löpning har sett att:

1. Man får en ökad styrka i höften
2. Man får en minskad smärta (hos personer som har besvär av PFSS och löparknä)
3. Man får ingen effekt på belastningsmönstret under löpning

Med andra ord kvarstår själva grundorsaken till problemen även om symtomen minskar.

I en studie av Willy et al utvärderade man effekten av att kombinera styrketräning för höften med neuromuskulär träning (rörelsekontroll) under en enbens knäböj.  Gruppen bestod av 10 besvärsfria kvinnor med en höftadduktion som överskred 20 grader i samband med löpning. Försökspersonerna tränade under 6 veckors tid. Dom utförde rörelsen samtidigt som dom fick visuell feedback ifrån en spegel och muntliga instruktioner om teknik

Resultat efter 6 veckors träning:
– Under enbensknäböj minskade den maximala adduktionsvinkeln från 10,6 grader till 3,9 grader
– Under löpning såg man ingen effekt på höftvinkeln

För att kunna förändra ett rörelsemönster måste man med andra ord inte bara stärka upp musklerna som skall klarar att utföra och kontrollera rörelsen. Man måste också tillföra specifik teknikträning för den rörelse som skall utföras. För att förändra höftens belastningsmönster under löpning måste tekniken tränas specifikt under olika typer av löprörelser. Att endast träna styrketräning av höften hjälper med andra ord inte långsiktigt för att få en mer skadefri löpning.

Texten är en översättning och sammanfattning från Dr Christian Bartons Biomechanical Blog.http://www.biomechanics.completesportscare.com.

Referenser:
1. The influence of abnormal mechanics on knee injury: a biomechanical perspective. Powers CM. J Orthop Sports Phys Ther 2010;40(2):42-51

2. A prospective study of iliotibial band strain in runners. Hamill J, Miller R, Noehren B et al. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2008:23(8):1018-25

3. Prospective evidence for hip etiology in patellofemoral pain, Noehren B, Hamill J, Davis I. 2013.

4. Effects of Multi-modal Physiotherapy, Including Hip Abductor Strengthening in Patients with Iliotibial Badn Friction Syndrome. Beers A, Ryan M, Kasubuchi Z et al. Physiother Can 2008;60(2):180-8

5. Changes in Knee Biomechanics After Hip Abductor Strenthtening Protocols for Runners with Patellofemoral Pain Syndrome. Ferber R, Kendall KD, Farr L. Journal of Athletic Training 2011:46(2):142-149

6. The effects of isolated hip abductor and external rotator muscle strengthening on pain, health status and hip strength in females with patellofemoral pain: a randomized controlled trial. Khayambashi K, Mohammadkhani Z, Ghaznavi K et al. J Orthop Sports Ther 2012:42(1):22-9

7. The effect of a hip-strengthening program on mechanics during running and during a single leg squat. Willy RW, Davis IS. J Orthop Sports Ther 2011:41(9):625-32

11. Mirror gait retraining for the treatment of patellofemoral pain in female runners. Willy RW, Scholz JP, Davis IS. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2012:27(10):1045-51