Styrketräning gör livet längre…

mars 20, 2022

Vi har tidigare beskrivit effekten av styrketräning för att förebygga skada och öka prestationsförmågan hos idrottare och motionärer. Där finns det ett tydligt vetenskapligt stöd med flera välgjorda studier. 

För några veckor sedan publicerades en ny japansk studie i tidskriften British Journal of Sports Medicine där man visat att man med regelbunden styrketräning också kan minska risken för att dö i förtid.

Studien är en systematisk  review och meta-analys av kohort studier innehållande 16 olika studier från åren 2012-2020 av personer 18 och 97 år från bland annat från USA, England och Australien. 

Studien visade en 10-20% minskad risk att dö i förtid av hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och cancer om man tränade 30-60 min styrketräning/vecka. Effekten av en högre dos styrketräning var oklar.

Risken för diabetes minskade med 17%. Risken minskade skarpt upp till 60 min styrketräning/vecka följt av en gradvis minskad effekt därefter. Här spelar muskelmassans betydelse för ämnesomsättning in varför en ökad/bibehållen muskelmassa minskar risken för utvecklingen av diabetes.

Om man kombinerade styrketräningen med konditionsträning (jämfört med ingen träning alls) minskade risken ytterligare för att dö i förtid.

Författarna avslutar artikeln med att poängtera att det behövs större undersökningar för att utreda effekten av högre träningsdoser än 30-60 min/vecka på risken av att dö i förtid.

LITTERATUR: Momma H, et al. Br J Sports Med 2022;0:1–10. doi:10.1136/bjsports-2021-105061

ElitRehab kommenterar – regelbunden träning är den bästa medicinen för kroppen på så många sätt. Se till att avsätta tid för effektiv och varierad träning i din vardag.