Wenche Norén

Leg fysioterapeut, specialiserad på idrotts- och motionsskador samt ortopedisk rehabilitering

Bachleor idrottsvetenskap NIH Master i OMT, Luleå Universitet

Engagerad fysioterapeut för cyklister på elit- och motionsnivå

Mail: wenche@elitrehab.com