Charlie Lund Petersen

Leg fysioterapeut specialiserad på idrotts- och motionsskador samt ortopedisk rehabilitering

Charlie har en pågående master i idrottsmedicin. Han har utvecklat tester för utvärdering av knäfunktion, publicerad i en idrottsmedicinsk tidskrift.

 Charlie har sin bakgrund från friidrotten som tidigare stavhoppare. 

Han har sitt expertområde inom olika typer av ortopediska besvär och framförallt knä- och korsbandsrehabilitering.