Testa testa testa!

december 2, 2013

Just nu är det en ordentlig hausse på att göra tester. SISU har precis släppt en bok ”9+ screeningbatteri” och det finns otaliga kurser tillgängliga i hur man på bästa sätt gör tester av idrottare och motionärer.

Hos oss på Elitrehab ingår testerna som en del i rehabiliteringen; som en inledande del för att bedöma den fysiska prestationsförmågan och vidare som feedback och regelbunden utvärdering under rehabiliteringens gång samt avslutningsvis för att få ett kvitto på att idrottaren är redo för full återgång till sin motions- eller idrottsform.

Vi gör även tester av friska idrottare för att screena inför säsong och tidigt upptäcka sk ”svaga länkar” som kan utgöra en risk för att råka ut för skada och som specifikt bör stärkas upp för att kunna förebygga skada. Det bästa sättet att ta hand om en skada är som bekant att se till att den aldrig inträffar.

Vad bör man då tänka på när man väljer ut ett test:

  • Att testet har en god reliabilitet dvs att hög precision vid upprepade mätningar
  • Att testet har en god validitet dvs att testet mäter det man vill mäta
  • Att testet har en hög relevans –dvs att testet mäter det som vi är viktigt för respektive idrottsgren tex. uthållighet, spänst
  • Att testet är standardiserat dvs att riktlinjer finns för hur det skall gå tillväga så det kan upprepas på precis samma sätt varje gång

Ett exempel på ett bra test som  man kan använda sig av för att testa idrottare är ”square-hop test”. Vid ”square-hop test” utför försökspersonen så många hopp som möjligt på ett ben medsols in och ut ur en fyrkant (30x35cm) i 30 sekunder. Antal fotisättningar inne i fyrkanten räknas! (1)

Vad mäter testet (validitet)? Uthållig styrka, koordinationsuthållighet (förmågan att under ”lång tid” utföra koordinativt krävande rörelser) och snabbhetsuthållighet (förmågan att under ”lång tid” utföra rörelser med bibehållen snabbhet)

Vanligtvis bedöms förhållandet mellan skadad och oskadad sida som kriterium för ”normal” resp ”onormal” hoppförmåga. Här brukar mer än 10% skillnad räknas som ökad risk för skada. Men vi detta test kan man också titta på antalet korrekta hopp, d v s antalet utförda hopp minus antalet fel enligt följande tabell:

  1. Excellent 81-100
  2. Very Good 61-80
  3. Good 41-60
  4. Fair 21-40
  5. Poor 0-20

Reliabilitet – hur tillförlitligt är testet?
Enligt Gustavsson et al (2) är bara ett hopptest inte tillräckligt för att upptäcka funktionella svagheter. Därför bör ”square hop test” kombineras med ett annat hopptest för en optimal mätning.
Man bör också tänka på att de flesta skador inträäffar i slutet av en match eller tävling varför man bör testa också i uttröttat tillstånd.  Augustsson et al (3) lät personer hoppa så långt de kunde på ett ben, 11 ånader efter korsbandsoperation. Sidoskillnaden i hopplängd blev:

Utvilat tillstånd = 3 cm
Uttröttat tillstånd = 11 cm

Det är också viktigt att titta på kvalitén i hoppen, inte bara räkna antal. Hur landar man? Lätt eller tung? Tappar man in knät och/eller ut höften? Klarar man att hålla bålen stabil?

Vi tycker det är viktigt att göra tester regelbundet men att man har ett ordentligt syfte med sina tester, skapa motivation hos idrottaren, belysa en kvarstående svaghet, för att vara säker på att rehabiliteringen ligger på rätt nivå eller liknande.

Pröva själv under veckan att göra ett ”square-jump test” och se hur du ligger till. Se till att vara uppvärmd innan bara. Lycka till!
Är du intresserad av att veta mer om tester kan du läsa tidigare blogg-inlägg.

REFERENSER:
1. Isokinetic knee extensor strength and functional performance in healthy female soccer players. Östenberg A, Roos E, Ekdahl C, Roos H. Scand J Med Sci Sports. 1998 Oct;8(5 Pt 1):257-64.

2. A test battery for evaluating hop performance in patients with an ACL injury and patients who undergone ACL reconstuction. Gustavsson A, Neeter C, Thomeé P, Silbernagel KG, Augustsson J, Thomeé R, Karlsson J. 2006 Aug;14(8):778-88

3. Ability of a new hoptest to determine functional deficits after anterior cruciate ligament reconstruction. Augustsson J, Thomeé R, Karlsson J. Knee Surg Traumatol Arthrosc  2004 sep;12(5)350-6.

Utvärdering inför återgång till idrott (föreläsning i författarens ägo). Suzanne Werner. Centrum för Idrottsskadeforkning och utbildning