Elitrehab och Veloposition inleder nytt samarbete

februari 2, 2015

För att ta en idrottare hela vägen till en skadefri och stark säsong krävs att sjukgymnasten är väl insatt i hur rörelsen och tekniken för den aktuella idrotten ser ut. Det är först då som man kan bedöma när och om idrottaren är redo och har tillräcklig funktion och kapacitet för att gå tillbaka till de krav som idrotten ställer.

En av de största riskerna för att råka ut för en skada är att man går tillbaka för tidigt till sin idrott efter tidigare skada. Man vill för mycket för snabbt. Denna risk kan vi minimera genom ett nära samarbete med tränare och coacher. Vi kan också ha en dialog kring idrottare som kanske inte får ut max av det dom gör eller kanske går och dras med en ”känning” som håller dem tillbaka.

Sedan tidigare samarbetar Elitrehab med välmeriterade tränare, Peter Fröberg från Salming/Qualisys inom löpning och Simcoachen med Anna-Karin för simning. Nu lägger vi till Veloposition och Benny för cykling. Vi hoppas på ett utvecklande arbete tillsammans!

Du kan läsa mer om Veloposition här http://www.veloposition.se/. Fortsätt följ vår blogg för att läsa om spännande gemensamma projekt.