NY FORSKNING: Simma med färre andetag och få en bättre prestationsförmåga – både i simning och löpning?

mars 4, 2015

Kan man genom att begränsa andetagfrekvensen under simträning förbättra prestationsförmågan i simning och få en bättre löpekonomi?

JA. Det menar man i alla fall i en helt ny studie från USA publicerad i Scandinivaian Journal of Medicine and Sports senaste nummer . I studien jämförs två grupper  (20 personer 18-45 år,  inga tävlingssimmare) där den ena fick simma med en andningsfrekvens anpassad till armtagen. Den andra gruppen tränades till att bara ta ett andetag under en hel simlängd på 25 yards (22,75 meter). 2/3 av längden höll man andan och under resten blåste man långsamt ut luften.
Efter fyra veckors träning med 12 träningstillfällen jämfördes grupperna beträffande simkapacitet (150 yards på tid) och löpekonomi (syreförbrukning vid en viss belastning på submax löpning).

Båda grupperna förbättrade sin simkapacitet med 10 sekunder på 150 yards. I gruppen med kontrollerad andetagsfrekvens var förbättringen i genomsnitt 13 sekunder jämfört med 8 sekunder i den andra gruppen. Skillnaden var dock inte signigikant.
Löpekonomin förbättrades i båda grupperna men hos 7 av 8 i gruppen med kontrollerad andning jämfört med 6 av 10 i kontrollgruppen.

Normalt sätt påverkas inte lungvolymen nämnvärt av fysisk träning. Förutom hos simmare där tävlingssimmare har en konstaterat större lungvolym än personer som tävlar i idrotter på land. Detta tros komma av att man tvingas ta större andetag samt att man i simning tränar både koordinationen och timingen av andningen. Simning har också positiva effekter på andningssystemet genom att man som tävlingssimare får starkare och mer uthållig respirationsmuskulatur. Det kan man ha nytta av i uthållighetsidrott allmänt eftersom en uttröttad andningsmuskulatur indicerar hyperventilation vilket sänker prestationsförmågan framförallt på hög belastning. Med starkare och mer uthållig andningsmuskulatur får man en djupare andning, en sänkt andetagsfrekvens och tål en högre belastning vilket ger en ökad idrottslig prestationsförmåga. En del idrottare ägnar därför särskild tid åt att träna andningsmuskulaturen med sk RMT-träning på land (motstånd på inandning).

För att förbättra prestationen både inom simning och löpning kan man enligt aktuell studie stressa respirationssystemet genom att begränsa andningen under simning.  Man menar att det kan vara ett skonsamt sätt att öka sin prestationsförmåga på.
För att säkerställa resultaten som framkommer ur studien bör man dock göra samma undersökning med en större grupp under längre tid och med tävlingssimmare.

Vill du läsa mer om hur studien utfördes finns den som länk nedan. Där finns även en länk till studie med RMT-träning och dess positiva effekt på prestationsförmågan hos löpare och cyklister.

Referenser:
Controlled frequency breath swimming improves swimming performance and running economy. 
Lavin KM, Gunette JM, Zavorsky GS. Scand J Med Sci Sports. 2015:25;16-24 Lavin_et_al-2015-Scandinavian_Journal_of_Medicine_&_Science_in_Sports

Respiratory Muscle Endurance Training Improves Breathing Pattern in Triathletes
Bernardi E, Melloni E, Mandolesi G, Uliari S, Grazzi G, Cogo A. Ann Sports Med Res. 2014;1(1):1003
sportsmedicine-1-1003