Om olyckan är framme…vad gör du?

juni 6, 2015

Nu är säsongen i full gång med lopp, matcher och tävlingar i princip varje helg. Härligt kul!!! Men, med tävling kommer en ökad risk för akut skada eftersom man pressar sig mer, tar ut sig lite över vad man brukar och lyssnar kanske mindre på kroppen än vad man gör under träning.
Vi har under våren skrivit om överbelastningsskador som är det vanligaste skadepanoramat inom uthållighetsidrotter som löpning, cykling och simning. Inom lagidrott som till exempel handboll och fotboll är det vanligare med akuta skador och överbelastningsskadorna är mindre förekommande.
Men, även uthållighetsidrottare råkar ut för akuta skador, ofta i samband med tävlingar. Och då är det bra att veta hur man skall agera eftersom det man gör i det skuta läget har stor påverkan på hur stor skadan blir och hur snabbt man kommer tillbaka.

Kompression
Det här är den viktigaste åtgärden du kan göra akut. Helst inom 30 sekunder skall tryck appliceras mot det skadade området. Har man ingen linda tar man det som finns till hands, strumpa kan duga eller så får man trycka med händerna tills man hittar något annat. Och trycket skall vara hårt för att överstiga blodtrycket i de kärl som skadats för att förhindra att blödningen blir större än nödvändigt. En stor blödning ger mer smärta och längre rehab. Det hårda tryckförbandet skall sitta på en stund men max 30 minuter. Därefter släpper man på trycket och lindrar ett något lösare kompressionsförband. Kompressionsförbandet är till för att motverka svullnad. Svullnad gör att rörligheten begränsas och man får ont eftersom trycket i vävnaden ökar. Med ökat tryck blir också cirkulationen till och från skadeområdet sämre vilket påverkar läkningen. Både svullnad och smärta gör att muskeln inte kan aktiveras optimalt vilket i sin tur ökar risken för minskad muskelkraft.
Kompressionsförbandet kan man ha på så länge man ser att det finns en tendens till svullnad i området vilket brukar vara runt en vecka. Om man exempelvis stukat foten eller vridit till knät är ett kompressionsförband också bra för att ge stöd till leden så att man inte vrider till foten eller knät igen eftersom stabiliteten och balansen är sämre.

– Tryckförband lindas hårt (Dauerlinda dras ut till 100% när den lindas på) Inom 30 sekunder till upp till 30 minuter
– Kompressionsförband (Dauerlinda dras ut till 75% när den lindas på ) efter 30 minuter till upp till en vecka. Tas av nattetid.

Kyla
Tyvärr är det fortfarande så att det som många springer och hämtar när det skett en akut skada är is eller kylspray. Det som är viktigast i det akuta läget är att begränsa blödningen och här har kompression en mycket bättre effekt. Däremot kan kyla vara skönt att lägga på för att minska smärtan något. Här bör man tänka på att inte lägga kylan direkt på huden utan först dra några varv med förbandet sedan läggs kylpåsen på och därefter fortsätta linda.

Högläge
Har inte någon betydande effekt på blödningen akut. Däremot kan det användas subakut för att minska svullnad. Har man till exempel stukat foten kan man några gånger om dagen lägga sig med foten högre än hjärtat och trampa upp och ned för att med muskelpumpens hjälp få bort svullnad.från stukningsområdet.

Vila
Precis när skadan inträffat bör man gå ur loppet eller tävlingen och inte bedöva med kyla och fortsätta. Då ökar risken för att man får en större skada och blir längre ifrån idrotten eftersom de försvarsmekanismer vi har i kroppen som skall varna oss när foten exempelvis är på väg i ett ytterläge fungerar sämre när ett område är skadat. Istället för en liten ledbandsskada kanske vi får en ordentlig ledbandsskada och fraktur.
Vilan kan vara från några timmar till 2-3 dagar beroende på hur stor skadan är. Därefter är det alltid bättre att komma igång med alternativ träning, få igång cirkulationen och belasta vävnaderna. De läker bättre då. Med anpassad träning kan man också bibehålla kondition och muskelkraft bättre

Så, sammanfattningsvis, när du själv eller någon annan skadar sig lägger du så snabbt du bara kan på tryck. Se till att gå av tävlingen för att bedöma skadans omfattning och om det är läge att söka hjälp akut. Under efterföljande dagar bör sjukgymnast/fysioterapeut kontaktas för att undersöka skadan och komma igång med ett anpassat träningsprogram.

Ibland kan det vara svårt att veta när man skall uppsöka hjälp akut. Och som tur är inom uthållighetsidrotter är det mer sällan än ofta, cyklister undantaget. Om man råkat ut för ett ordentligt våld, som om man kört omkull med cykel i hög fart, är det vanligt med nyckelbensfrakturer och hjärnskakningar. Dessa skall bedömmas akut. Fotledsstukningar och gubbvader (bristning i vadmuskeln) klarar sig ofta bra utan. Om axeln är eller har varit ur led men hoppat tillbaka skall den röntgas akut om det är första gången som det sker. Ser man att en kroppsdel på något sätt är felställd och det krasar vid rörelse kan man misstänka benbrott. Dessa bör omgående uppsöka sjukhus eftersom nerver och blodkärl kan ligga i kläm om skelettdelar gått av och ligger fel vilket är allvarligt.

Vi på Elitrehab har erfaranhet från flera lopp och tävlingar och vill med detta inlägg göra dig som idrottare mer rustad och förberedd om något händer. Det är inte alltid sjukvårdpersonal på plats ute i skog och terräng och då är det du själv eller din lagkamrat som är ansvarig för att skadan blir så väl omhändertagen som möjligt. Vi uppmanar därför er alla till att ha en linda i träningsväskan i sommar. Så höjer vi chanserna för ett ett gott akut omhändertagande åtminstone med några procent. Och det kommer vi långt på!

Lycka till!

Referens:
Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. Thomeé R, Swärd L, Karlsson J. Stockholm, SISU Idrottsböcker, 2011.