Ny forskning – fotvalvets betydelse för att spara energi under löpning

februari 26, 2016

Kroppen är fantastisk om vi använder den på rätt sätt. Ny forskning visar att vi i fotens längsgående valv har en ”extra motor” som vi kan använda för att spara energi när vi springer.

När vi springer lagras elastisk energi i fotens mjukdelar genom att dessa belastas och dras ut under landingsfasen. Den energin frigörs sedan i frånskjutet för att driva kroppen framåt. Det fungerar ungefär som ett gummiband som man drar ut och som sen fjädrar iväg men full kraft. På detta sätt sparar kroppen energi som annars hade behövts skapas av muskelarbete. Nu får musklerna istället hjälp på traven. Det är det längsgående fotvalvet som är viktigt för denna funktion.

I en helt nypublicerad studie har man undersökt vad som händer om man med inlägg hindrar fotvalvet ifrån att pressas ihop och förlängas under belastning och därigenom minska det elastiska arbetet som sker i fotvalvet under löpning. 16 vana löpare, 8 som sprang med en framfotslöpning och 8 som sprang med isättning av hela foten/hälen deltog i studien. Alla var män. Alla bedömdes ha en fot med normalt fotvalv och ingen hade inlägg sedan tidigare. Löparna fick individuellt utprövade inläggssulor där en variant förhindrade kompressionen av fotvalvet helt och en annan till 50%. Man lät löparna gå och springa på olika lutande underlag med och utan inlägg och mätte energiförbrukningen.

Resultatet man såg var att när man sprang med inläggen ökade energiomsättningen med hela 6%. Ingen skillnad sågs mellan de olika inläggsvarianterna vilket beror på att större delen av den elastiska energin lagras under de sista 25% av kompressionen av fotvalvet. Man såg inte heller att energiåtgången påverkades under gång eller under löpning i uppförsbacke
Tidigare studier har konstaterat att det går åt mer energi att springa med inlägg. Det man har hänvisat till är en ökad vikt från skon. Enligt resultaten från denna studie skulle det också kunna bero på att musklerna i underben och höft måste jobba mer för att ta oss framåt eftersom den elastiska energin från fotvalvet blir mindre.. Vissa ortoser kan alltså öka kostnaden för löpning. Trots detta skall man inte kasta iväg sina inlägg utan att först konsultera någon som är insatt I ämnet. Inlägg kan behövas under en period för att förebygga skada och för att möjliggöra att någon med problem kan springa överhuvudtaget. Däremot är det något att ta med sig om man ska köpa nya skor eller slentrianmässigt går runt med inlägg. ’

Elitrehab kommenterar: Intressant forskning som visar det man tidigare bara undersök i studier av kadaver.
Vi ser ofta personer som har inlägg men som inte riktigt vet varför. Man har haft dem länge och har en hög tilltro till deras effekt. Vi träffar också många personer som har en stel och överbelastad underbensmuskulatur efter löpning. Många gånger tillsammans med en stel fot som inte är flexibel/elastisk mot underlaget. Man har en tendens att låsa in fötterna i trånga, hårt snörda skor för att skapa stabilitet. Det enda som händer då är att belastningen hamnar högre upp dvs i underben, knä och höft. Träna fötterna till det du skall använda dem till, släpp upp snörena och börja spreta med tårna och använd inlägg bara när det verkligen behövs. Då kommer du få en fot som mår bättre, fungerar bättre och som enligt senaste forskning kan spara energi i löparspåret.

LITTERATUR
Stearne SM, McDonald KA, Alderson JA, North I, Oxnard CE, Rubenson J.
Arch and the Energetics of Human Locomotion. Scientific Reports 2016 | 6:19403 | DOI: 10.1038/srep19403 The foot ´s arch and the energetics of human locomotion