Vad är viktigt för dig när du söker hjälp hos en fysioterapeut/sjukgymnast?

april 8, 2021

För oss är det viktigt att:

– leverera en hög kompetens och att vara uppdaterade på senaste vetenskap och behandlingsstrategier

– titta på hela kroppen vid undersökning och inte bara den faktiska skadan. En nedsatt funktion på ett ställe kan ge överbelastningsbesvär på ett annat.

– titta på hela livssituationen för att kunna bedöma vad som lett fram till skadan, om det inte är ett olycksfall. Tränar du för ensidigt eller med en felaktig teknik? Har du en arbetsställning som överbelastar eller för mycket stress/för lite återhämtning som gör att kroppen reagerar?

– inte bara ge ut ett träningsprogram för den faktiska skadan utan också ge tips på en anpassad övrig träning så att du i så stor utsträckning som möjligt kan bibehålla kroppens övriga fysiska status med kondition mm

– inte bara ge ut ett träningsprogram och sedan säga ”tack och hej” utan följa rehabiliteringen och läkningen av din skada så långt som vi anser det vara möjligt att nå. Vi uppgraderar ditt träningsprogram regelbundet i takt med att du utvecklas och utvärderar aktuellt status med tester för att se hur du ligger till i din rehabiliteringsprocess.

– ha nära dialog med andra inblandade; coacher, tränare, läkare, naprapater mm

– skapa ett positivt klimat för din rehabilitering

______________________________________________________________________________

Hos oss finns 8 fysioterapeuter

Vi har två mottagningar; Fysiken Kaserntorget och Fysiken Gibraltargatan.

Ett besök hos oss kostar 100:- och är frikortsgrundande

Du kan läsa mer om oss på www.elitrehab.com

Ett besök bokar du på vår websida, via telefon 031-106950/30 eller info@elitrehab.com

Vi arbetar just nu med munskydd och visir och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för Covid. Vill du inte besöka oss på plats kan du boka ett videomöte.

Se till att ta hand om din kropp – Varmt välkommen till oss!